ติดตั้งภาษาไทย joomla Installed Languages วิธีติดตั้งภาษาไทยลงใน joomlaติดตั้งภาษาไทย joomla Installed Languages วิธีติดตั้งภาษาไทยลงใน joomla Thai Languages หลังจากการติดตั้ง joomla แล้ว หากเราต้องการให้ joomla ทำงานรองรับภาษาไทยหรือภาษาอื่นให้ทำการติดตั้งภาษาก่อน

XNULL